Observatori Astronòmic

El dia primer de l’any 1921 Comença a funcionar l’observatori Meteorològic des de l’institut “Francesc Ribalta” en un terrat construit expressament per tal fi, segons consta als Plans de l’edifici de l’any 1915 i que des de l’ primer Moment és Conegut familiarment com “La torreta”.

AQUESTA edificació sobrepassa el segón pis de l’edifici encara que guarda una Continuïtat amb l’estil de l’Institut. Està situada a 00º 01 ’58’ ‘de longitud oest i 39º 59’ 02 ” de latitud nord, la garita per Instal·lar a els instruments estava a 51 metres i la cubeta a 45 metres per Damunt del mar. Els instruments van ser ELS MATEIXOS que estàven a l’observatori de Santa Clara.

D’entre a els encarregats de l’observatori Meteorològic figura En Francisco Esteve Galvez en un temps tan compromes com el periode de guerra on era tambe el director del Centre.

Des de finals de l’any 1938 va Fer-se Càrrec de les observacions de L’exèrcit de l’aire En David Gangutia Segares com Ajudant del militar responsable, per primera vegada a Castelló va utilitzar a els globus de Sondeig des de l’Institut .

En juny de l’any 1944 és va encarregar de les observacions en Manuel Tellado Verge, Millorant-se la dotació, adquirint 1 nova garita normalitzada I ALTRES instruments (termograf, heliofanògraf, aspiropsicròmetre, higrògraf, anemòmetre i nefoscopi).

A partir de l’any 1960 és nomenen a els primers observadors civils, En Lluís Garcia Anaya, En Fernando Rubio Castelló, En Lluís Miralles Conesa i des de l’1 de juliol de 1973 En Alex Querol Isuar és Nomenat cap de l’observatori.

Els ultims dies de l’any 1975, l’Institut Ribalta va Deixar de ser la seu de l’observatori Meteorològic, traslladant-se provisionalment al poligon d’Almassora on és Troba a l’actualitat.Com a curiositat Hem de fermen Constància
que la temperatura màxima observada a l’Institut F. Ribalta va ser de 38,8º C el dia 3 d’agost de 1971.