Museu de Física i Química

Cartel de la entrada

La conservació d’aquest material ha provocat, lògicament, el seu deteriorament a causa del pas del temps, encara que no ha estat aquesta la causa principal de la seva desaparició, ja que segons els criteris didàctics de l’època, els instruments eren utilitzats exclusivament pel professor i corresponia als alumnes una actitud merament receptiva. Major importància han tingut els avatars històrics, sobretot la transformació com a hospital de guerra de l’Institut durant els mesos que van transcórrer entre juny de 1938 i el final de la Guerra Civil, que va obligar a desallotjar les seves dependències i emmagatzemar els fons a l’antic i immediat * cinema Goya. Amb tot, resulta molt més perjudicial per a la conservació d’aquests materials històrics la radical transformació que pateix el centre amb l’augment del nombre d’alumnes que es produeix a partir de 1957, quan es perden les aules de càtedra i passen a aules de grup. A partir d’aquests anys es va haver de contemplar la desaparició de l’aula de dibuix, amb abundant material d’escultures, relleus i models d’escaiola, de les * estanteries de la Biblioteca Provincial, traslladada a la casa de la cultura a 1960, així com de les de la biblioteca del claustre, amb bona part dels seus fons bibliogràfics o part dels materials de geografia, tot i que es conserva una gran col·lecció de mapes murals.

Millor sort han tingut el gabinet i museu de Ciències Naturals, així com el gabinet de Física i laboratori de Química, que tot i que els seus fons hagin sofert minves, es conserven en les qüestions fonamentals i no tenen parangó amb cap altre centre de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa al gabinet de Física i Química, ocupa una posició simètrica al de Ciències a la part nord de l’edifici. En l’època de la instal·lació a l’institut nou, exercia la càtedra Sr. José de Torre * Rebullida, fins a la seva jubilació en 1933. Després d’aquest llarg període va sobrevenir una certa interinitat, en quedar en comissió de serveis a l’Institut Escola de Madrid el nou titular Sr. José Barceló