Museu de Ciències Naturals

Museu de Ciències Naturals
L’institut va ser creat en 1846, situant-se en l’antic convent de les Clarisses, a l’actual plaça Santa Clara. Cap a finals del segle XIX i principis del XX, amb l’augment del nombre d’alumnes i el deteriorament de les instal·lacions, es va decidir la construcció d’un nou edifici. Entre 1912 i 1915 es va construir el nou institut, inaugurant-se el curs 1916-1917.

La creació del Gabinet d’Història Natural va ser conseqüència del Reial Decret de 1849.01.12 que pretenia fomentar les col·leccions científiques en les universitats i instituts d’Espanya: “Tots els catedràtics d’Història Natural, els seus agregats i naturalistes preparadors, tindran l’obligació de recol·lectar, cadascun, almenys, els éssers dels seus respectius rams i en el radi de la seva districte “.

Anteriorment, segons el pla d’estudis de 22 d’octubre de 1845, no es contemplava l’existència de Gabinets d’història Natural, encara que sí l’obligatorietat d’un de Física i variades mostres naturalistes: “una col·lecció classificada de mineralogia. Una altra col·lecció de zoologia en la qual hi hagi almenys les principals espècies, i làmines en què es representen els diferents éssers de la naturalesa, el coneixement convingui. Un jardí botànic i un herbari disposat metòdicament. ”

Els professors de Ciències Naturals estaven qualificats per a la preparació dels espècimens. De fet fins 1851 havia Càtedres de Taxidèrmia en universitats i en el Museu Nacional de Ciències Naturals.

Encara que, al llarg dels 170 anys d’història i de les nombroses vicissituds, s’han perdut nombrosos exemplars se segueix conservant una magnífica col·lecció que consta de més de 4000 espècimens. Dels quals hi ha 2603 exposats i la resta està emmagatzemat. Actualment, el museu, consta de tres sales d’exposició i una de treball.

A les sales 1 i 2 podem contemplar: 147 espècies d’aus; 43 de mamífers; 11 de rèptils; 8 de peixos naturalitzats; 162 de mol·luscs d’Espanya; 360 de mol·luscs del Pacífic; 10 cranis de mamífers; 2 esquelets humans i 67 flascons d’alcohol amb diferents espècimens, entre d’altres espècimens.

A la sala 3, dedicada a la geologia, s’exposen un total de 752 espècies mineralògiques, disposades en 5 seccions: classificació sistemàtica, minerals d’Espanya, minerals de Castelló, fluorescents i exemplars notables; 125 espècies de fòssils i 35 tipus de roques.

Distribuïdes entre totes les sales s’exposen: 52 làmines didàctiques del segle XIX; 16 caixes didàctiques de finals del XIX i principis del XX; 71 models clàstics d’anatomia del XIX; 638 diapositives de vidre de finals del segle XIX.
A més, procedents de l’antiga Càtedra d’Agricultura, s’exposen 18 models d’arades del segle XIX i 72 flascons amb llavors també de la segon meitat del segle XIX.

Hi ha també exposat material vuitcentista de laboratori: 3 microscopis; 1 micròtom; caixes de preparacions microscòpiques; diversos flascons amb reactius i instrumental.

Raó de ser del Gabinet:

A la meitat del segle XIX l’única forma que els estudiants veiessin i estudiessin els diferents éssers vius eren les col·leccions, tant d’animals naturalitzats o en alcohol, com d’herbaris. A més de col·leccions de minerals, roques i fòssils. I això és el que es va fer a l’Institut.

Actualment el departament de Ciències Naturals i els membres del Grup Geoda, creador de la magnífica col·lecció de minerals exposada a la sala 3, ens dediquem a restaurar, conservar i cuidar el ric patrimoni científic que alberga l’Institut. El Gabinet constitueix un exemple de la història de la ciència.

Algunes dades curioses:

Tot i que la descripció de tots els espècimens del museu seria molt llarga i està fora del propòsit d’aquesta ressenya, es poden citar algunes dades curioses.
Curs 1858-1859 seguint la normativa del Reial Decret el professor de Física i Química regala al centre una col·lecció de 50 minerals.

Curs 1859-1860 comencen a adquirir models i material per la Càtedra d’Agricultura.

Que continua el curs 1860-1861 amb l’adquisició de més material per valor de 6910 reals de vellón, destacant un corró esterrossador Coskil valorat en 1887 r.v. i un carro de vares d’una cavalleria per 1100 r.v. Destaca també l’adquisició d’un fetus humà.

El curs 1862-1863 s’adquireix l’àguila real per 311,60 reals de vellón, el voltor comú per 312 r.v. i un cangur gris per 285 rv. A més s’adquireixen altres 37 espècimens d’animals amb una suma total de 5.994,40 reals. Entre ells, un ullal d’hipopòtam, de pes de 3 lliures i 7 unces (aproximadament 1,5 kg) a 99 r.v. la lliura, amb un cost de 344 r.v. Desaparegut fa molt de temps. A més de diversos exemplars i col·leccions donades pel professorat.

El curs 1866-1867 es produeix la donació del Sr. José Navarro, coronel de la mitjana brigada d’provincials, d’una col·lecció de petxines procedents dels mars de Filipines.

En la dècada de 1880 s’adquireixen, a França, una sèrie de models anatòmics en paper maixé del Dr. Auzoux. Molts dels quals encara es conserven en bon estat.

Aquest procés de compra i d’aportacions del professorat continuarà, alguns cursos més que altres, durant tota la història de l’Institut. Encara continua.