Càmera fotogràfica

Consisteix en una caixa de fusta composta de dues parts, B i C, que poden córrer una dins de l’altra. En el seu interior hi ha una manxa de tela negra impermeable a la llum, per impedir qualsevol entrada de llum des de l’exterior de la cambra. A la paret del davant de la caixa porta un objectiu, A, amb dues lents convergents acromàtiques, la distància es modifica mitjançant el botó D.

que actua sobre un pinyó i una cremallera. A la part posterior hi ha la pantalla B, en la qual es projecten les imatges. Consisteix en un quadre de vidre esmerilat, E, que llisca suaument per una ranura.

Per enfocar-la s’ha d’aconseguir que l’objectiu projecti sobre el vidre esmerilat la imatge real i invertida dels objectes situats davant d’ell; perquè sigui nítida i brillant, se situa el vidre esmerilat en el pla focal allargant la càmera i actuant després sobre el cargol V. Tot seguit es tanca l’objectiu amb l’obturador, se substitueix el vidre esmerilat pel xassís porta-negatius i s’aixeca la pantalla d’aquest. En aquestes condicions, l’exposició de la placa a la llum, es realitza traient l’obturador de l’objectiu durant uns quants segons.